KANSER NEDİR

Vücudun yapı taşları olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular ise organları oluştururlar. Bu döngüde, kanser organlarda ve dokularda değil, hücresel aşamada başlar.
Normal olarak vücudun ihtiyacına göre bu hücreler oluşur, büyür, bölünür ve gerekli olan yeni hücreleri meydana getirirler. Yaşlandıklarında ise ölürler ve yerlerine yenileri gelir.
Bazen bu döngü bozulur; vücudun kontrolü dışında fazla miktarda hücre oluşur veya yaşlı hücreler ölmeleri gerektiği halde ölmezler. Bu anormal hücrelerin kontrol dışı büyümesi sonucu oluşan kitleye tümör denir. Tümörler iyi veya kötü huylu olabilir. Kötü huylu olanlar, yani kanserler;
Hayatı ciddi şekilde tehdit ederler.
Bazen vücuttan çıkarılabilirler ancak yeniden büyüyebilirler, yani nüks edebilirler.
Kanser hücreleri komşu organlara ve dokulara yayılabilir ve onlara zarar verebilirler. Sadece komşu değil uzak organlara da yayılabilirler (metastaz).