KANSERE YAKALANMA RİSKİ NE DEMEKTİR

Kanser herkeste oluşabilir. Ancak kanser riski yaş ile artar. Tüm kanserlerin %77’si 55 yaş ve üzerindeki kişilerde karşımıza çıkmaktadır.

İki tür kanser riski tanımlanmaktadır:
Hayat Boyu Risk: Örneğin bir bayanın tüm yaşamı boyunca meme kanseri olma riski sekizde bir (yani her 8 kadından biri meme kanseri olmaktadır). Meme kanserinden ölme oranı ise otuzbeşte birdir (yani her 35 bayandan biri meme kanseri nedeniyle hayatını kaybedecektir). Ancak tüm bu kötü verilere rağmen meme kanserine bağlı ölümlerin belirgin olarak azaldığını görmekteyiz. Bunun nedeni kanserin erken aşamada saptanması ve ilerlemiş tedavi metodlarıdır.
Göreceli Risk: Kansere neden olan faktörlerden biri ile belirli bir kanser türü arasındaki  ilişkiyi tanımlayan; yani bir kanser oluşturduğu bilinen etkene maruz kalmış kişi ile maruz kalmamış olan kişi arasındaki risk farkını ortaya koyar. Örneğin, sigara içen erkeklerin akciğeri kanseri olma riski, içmeyenlere göre 23 kat fazladır.
Bu oran diğer faktörlerde bu kadar yüksek değildir. Mesela birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri riski, ailesinde kanser hikayesi olmayanlara göre 2 kat fazladır. Tüm kanserler hücre büyümesini, bölünmesini ve fonksiyonlarını kontrol eden genlerin bozukluğu ile ilgili olsalar da, kanserlerin tümünün % 5-10’u kalıtsaldır.