ONKOLOJİ İLE UĞRAŞAN DİSİPLİNLER HANGİLERİDİR

Bunlar cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisidir. Ortak çalışma (multidisipliner yaklaşım) ile hastaların tedavisi ve takibi daha bilimsel, kaliteli ve hatasız yapılabilmektedir.  Cerrahi onkoloji hastalığın tanısının konmasında ve hastadaki mevcut tümörün cerrahi olarak (ameliyat) çıkarılmasında oldukça etkilidir.
Pek çok cerrahi disiplin bu grup içerisindedir. (genel cerrahi, kulak-burun-boğaz, beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, ortopedi, vb.) bulunmaktadır. Tanı konan hastalara cerrahi tedavi sonrasında veya ameliyat olamayacak kadar yayılmış hastalığı olanlarda tedaviye kanser ilaçları ve radyoterapi ile devam edilir. Kanser hastalıklarının ilaçla tedavisi Tıbbi Onkoloji ya da Medikal Onkoloji (çocukluk çağında Pediatrik Onkoloji) tarafından, radyoterapi ile tedavisi ise Radyasyon Onkolojisi tarafından yapılmaktadır. Tüm bu süreçlerden de anlaşılacağı gibi kanser birden fazla tıp disiplininin birlikte çalışmasını gerektirmektedir.