RAHİM (UTERUS) KANSERİ NEDİR

Rahim Kanseri en sık rahmin iç tabakasını oluşturan endometrium dediğimiz tabakasından gelişmektedir. Rahim kanseri, endometrium tabakasındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur. Oluşan kanser hücreleri lenf bezlerine, çevre organlara veya kan akımı ile uzak bölgedeki organlara ulaşabilirler. Daha seyrek görülen rahim tümörü ise sarkomlardır. Bu tümörler genellikle rahimin kas tabakasından kaynaklanır.

Risk Faktörleri Nelerdir?
Şişmanlık, hipertansiyon (yüksek tansiyon), diyabet (şeker hastalığı), karşılanmamış östrojen hormonu (progesteronla birlikte verilmeyen) kullanımı, meme kanseri tedavisinde etkili olan ilaç kullanımı, geç yaşta menopoza girme, doğum yapmamış olmak rahim kanseri için risk faktörleridir.

Belirtileri Nelerdir?
En önemli belirtisi menopoz sonrası görülen kanamadır. Menopoz öncesinde ise uzayan aşırı veya düzensiz adet kanamalarıdır. Hastalık ilerlemişse karında şişkinlik, ağrı, dışkılama güçlüğü gibi belirtiler bulunabilir.

Erken Tanısı Mümkün müdür?
Rahim kanseri, hazneden (vajina) kanamanın hastayı uyarması nedeni ile erken dönemde teşhis edilebilir. Hastalığın erken teşhisi için kadınlar mutlaka yılda bir kez kadın hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmelidir.

Tanı Nasıl Konur?
Rahim kanseri şüphesi olan kadınlardan jinekolojik muayene sonrasında küretaj yapılarak parça alınır. Küretaj materyali patolog tarafından incelenir. Kanser hücrelerinin görülmesi ile tanı konur.
Rahim kanseri cerrahi (ameliyat, ışın tedavisi) radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilir. Hastalığın evresine göre rahim, yumurtalıklar, tüpler, karın zarı, lenf bezleri, apendiks ameliyatla çıkartılır. Operasyon (ameliyat) sonrasında hastalığın evresine göre radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanmaktadır.