AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanseri iki tipe ayrılır:

Küçük hücreli olmayan ve küçük hücreli akciğer kanseri.
Bu kanserlerin birbirinden ayrımı, hücrelerin mikroskoptaki görüntüleri ve özelliklerine göre yapılır. Her iki tip kanser de temel olarak kan ve lenf sistemi aracılığı ile yayılır.  Cerrahi genel olarak küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde uygulanırken, ilaç (tıbbi onkoloji) tedavileri ve ışın (radyoterapi) tedavisi her iki tip akciğer kanserinde de uygulanmaktadır.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri
Küçük hücreli akciğer kanserinden daha yaygındır. Bu kanserin 3 ana tipi vardır; bu tipler arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur. Erken evrede tanı konulduğunda ameliyat ile tedavi edilebilirler. Kemoterapi, hedefe yönelik ilaçlar, bağışıklık sistemi üzerinden etkili ilaçlar ve radyoterapi diğer tedavi seçenekleridir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri
Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre sıklığı daha azdır. Temel tedavisi kemoterapi ve radyoterapidir.

Akciğer Kanseri Risk Faktörleri
Yapılan araştırmalar akciğer kanserinin birçok nedeni olduğunu göstermiştir. En önemli risk faktörü tütün kullanımıdır (sigara vb.). Radon gazı, asbest ve radyasyon maruziyeti, hava kirliliği diğer risk faktörleridir. Bazı insanların akciğer kanserine yakalanma riski diğerlerinden daha fazladır. 

Bulguların Farkına Varılması
Akciğer kanserinin en yaygın belirti ve bulguları:
Geçmeyen ve zamanla daha kötüye giden öksürük
Kalıcı göğüs ağrısı
Kan tükürmek
Nefes darlığı
Hırıltı nefes alıp- vermek
Sık sık zatürre veya bronşit olunması
Boyun ve yüzde şişkinlik
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yorgunluk
Bu bulgular akciğer kanserinden veya daha az ciddi olan akciğer sorunlarından kaynaklanabilir. Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Akciğer Kanseri Tanısı
Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçasının patoloji doktoru tarafından mikroskop altında incelenmesi kişinin kanser olup olmadığını gösterir. Bu işlem (yani biyopsi) bronkoskopi (akciğerin endoskopi ile tetkiki) veya iğne biyopsileri ile yapılabilir.
Hastalığın evrelemesi, radyoloji, nükleer tıp yöntemleri, cerrahi ve patolojik olarak yapılır.
Yapılan tetkikler sonucu hastada kanser saptanırsa doktor hastalığın hangi evrede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Bu evreleme kanserin yayılıp yayılmadığını; yayılmış ise vücudun hangi bölgesine yayıldığını bulmak için yapılır.