KOLON KANSERİ

Sindirim sisteminde ince bağırsaklardan sonra gelen yaklaşık 1,5–2 metre uzunluğundaki kısım kolon yani kalın bağırsaktır; bunun son 15 cm’lik bölümüne rektum adı verilir.
Yaşam süresi boyunca her 50 kişiden birinde kolorektal kanser oluşmaktadır.

Risk faktörleri nelerdir?
Kalın bağırsak kanserlerinin oluşumunda bilinen belli başlı risk faktörleri şunlardır:
50 yaş ve üstünde olmak
Ailede kalın bağırsak kanseri bulunması
Kişinin daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri geçirmiş olması,
Kolonda poliplerin varlığı
Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik iltihabi bir bağırsak hastalığının bulunması
Hayvansal yağ ve kırmızı etin sık tüketimi
Liften fakir gıdalarla beslenme
Obezite
Aşırı kalori alımı ve düşük fiziksel aktivite
Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Belirti ve bulguları nelerdir?
En önemli belirti dışkılama alışkanlığında değişme gözlenmesidir; bu ishal veya kabızlık
şeklinde olabilir.
Dışkıda kan bulunması
Dışkının kalem gibi incelmesi
Nedeni bilinmeyen kilo kayıpları
Kansızlık, kendini aşırı yorgun hissetme

Tanı nasıl konur, hangi tetkikler yapılır?
Dışkıda gizli kan incelemesi (son derece kolay bir testtir, hastanın özel kartlar üzerine
alacağı küçük miktarda dışkı örnekleri laboratuarda incelenir).
Radyolojik tetkikler (çift kontrastlı kolon grafisi, bilgisayarlı tomografi v.b.)
Laboratuvar tetkikleri (Kan sayımı, biyokimyasal tetkikler); bunlar arasında CEA  ve CA 19.9 tetkikleri kalın bağırsak kanserlerinde kanda yükselebilen ve tanıya yardımcı olan testlerdendir.
Kesin tanı için endoskopik tetkikler (rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi) ve biyopsi
(görülen lezyondan parça alınması ve patalog tarafından incelenmesi) gerekir.

Hastalıktan nasıl korunulur?
Kolon kanserine yakalanmamış bireylerin korunmasında sebze, meyve ve tahıllar gibi lifli gıdaları fazla tüketmek, yeterince kalsiyum ve D vitamini almak önerilir. Ancak bunların yanı sıra tarama testleri ile erken tanının ayrı bir önemi vardır.
Bunun için, hem bay hem bayan 50 yaşından başlamak üzere;
Her yıl dışkıda gizli kan tetkiki, 5 yılda bir rektal muayene ve rektosigmoidoskopi veya
Her 10 yılda bir rektal muayene ve tam kolonoskopi veya
Her 5 – 10 yılda bir çift kontrastlı kolon grafisi ve rektal muayene önerilmektedir.
Ailesinde kolon kanseri olan bireylerde tarama testlerine daha erken yaşta başlanmalıdır.