MEME KANSERİ

Meme kanserinin en yaygın belirtisi memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların %10 kadarı, kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir. Meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan geçici olmayan değişimler, kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş veya bozulmalar, meme başında olan akıntı, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere göğüs ucu belirtileri yer almaktadır. Tedavisi en kolay olan erken evredeki meme kanserleri tipik olarak hiçbir belirti göstermezler. Bu nedenle, kadınların meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavi seçeneklerinin sayısını, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını önemli oranda arttırır.
Erken tanı için temelde önerilen birbirlerini tamamlayıcı üç yöntem vardır.
Kişisel (Kendi kendine yapılan) göğüs kontrolleri
Klinik (Doktor tarafından yapılan) muayene
Mamografi
Normal de 20 yaşından sonra her ay kişisel göğüs kontrollerinin yapılması, kırk yaşından sonrada yılda bir kez olmak üzere klinik göğüs kontrolleri ve mamografi önerilmektedir. Ancak daha sonraki mamogramlarınıza referans olması için otuzlu yaşlarınızda en azından bir mamografi çektirerek saklamanız önerilir. Bazı durumlarda mamografi yerine meme MRG’leri önerilmektedir. Aile hikayesi (ailede meme, rahim, yumurtalık kanseri öyküsü), ırk, ilk adet yaşı, çocuk sayısı, ilk doğum tarihi, toplam emzirme süresi, memeden biyopsi hikayesi, yaş gibi pek çok faktör kadınların meme kanseri için yüksek risk taşıyıp taşımadığını belirler.

Meme Kanserinin Evrelemesi
Kanser evresini, tümörün boyu ve kanserin yayılımı tanımlar. Evreleme sisteminde Evre 0 ile 4 arasında bir rakam belirtilir.
Evre 0 (Sıfır): Aynı zamanda “in-situ” olarak da adlandırılır. Evre 0 (sıfır), olan kanserler yerlerinde kalmış ve derin dokulara yayılmamış kanserlerdir. 
Evre 1 (bir) : Orijinal tümör 2 cm veya daha küçüktür. Kanser lenf bezlerine sıçramamıştır.
Evre II (İki): Orijinal tümör 2 ile 5 cm arasındadır ve sınırlı sayıda lenf bezine sıçramış veya sıçramamış olabilir.
Evre III (Üç): A ve B diye ikiye ayrılır. Orijinal tümör fazla sayıda ve/veya derin yerleşimli koltuk altı lenf bezlerine sıçramış veya meme cildine yayılmıştır. Bazen göğüs duvarına ilerlemiş olabilir.
Evre IV (Dört): Kanser göğüs dışında vücudun diğer bölümlerine (kemikler, akciğer, karaciğer veya beyin gibi) sıçramıştır.