MİDE KANSERİ

Mide Kanseri
Mide karın boşluğunun üst kısmında yerleşmiş yemek borusu ile bağırsaklar arasında, 1,5-2 litre hacminde olan kastan bir kese olup içindeki asit salgısı ile sindirim işleminin ilk basamağını gerçekleştirir. Alınan gıdalar içeriklerine göre 1-4 saat arası bir süre için midede kaldıktan sonra on iki parmak bağırsağına geçerler. İster sıklıkla midede bulunan ve helikobakter piloriye bağlı, ister diğer nedenlerle oluşan midenin kronik (müzmin) iltihapları zamanla ilerleyip değişik derecelerdeki metaplaziler ve sonunda displazi denilen değişikliklere dönüşebilir. Bu hücre değişiklikleri sonunda kanserin oluşmasına kadar devam edebilir.

Mide Kanseri Çeşitleri
En sık görülen mide kanseri türü adenokarsinomlardır ve hemen hemen her zaman midenin iç döşemesi yani mukozasındaki hücrelerden kaynaklanırlar. Adenokarsinomlar tip olarak ne kadar az diferansiye olurlarsa o kadar kötü seyirlidirler. Midede ayrıca lenfatik yapılardan kaynaklanan Lenfomalar, yumuşak doku ve kas kökenli sarkomlar, sinirlerden kaynaklanan stromal tümörler, hormon salgılayan dokulardan kaynaklanan karsinoidler ve bazı başka nadir tümörler de bulunabilmektedir.

Risk Faktörleri
Ailesel mide kanseri yatkınlığı, Kronik gastrit denilen mide rahatsızlığının varlığı, tedavi edilmeyen Helikobakter Pilori enfeksiyonu, Sigara içimi, Tuzlanmış veya tütsülenerek saklanan gıdaların sık tüketimi, yanık etle beslenme, sebze ve meyvelerden fakir beslenme rejimi ve Aflatoksin adındaki mantarın bulaştığı gıdalarla beslenme mide kanserinin bilinen başlıca nedenleridir. Ayrıca mide poliplerinin varlığı ve pernesiyöz anemi denilen hastalığın varlığı da mide kanserinin oluşma riskini arttırmaktadır.

Belirtileri
Mide hastalıkları daha çok karnın üst kısmında göğüs kafesinin hemen altında bazen sırta vurabilen ağrı, batma, yanma ve acıma hissi ile kendini gösterirler. Bulantı, kusma, iştahsızlık yemek seçme ve bazı gıdaların dokunması hissi, hazımsızlık, gaz, çok az yemeğe rağmen şişkinlik hissi ve geğirme gözlenebilir. Kilo kaybı, halsizlik ve güçsüzlük, ayrıca ağızdan kan gelmesi veya katran renginde siyah dışkılama mide kanserinin belirtileri olabilir.

Komplikasyonlar
Tedavi edilmemiş mide kanserleri şiddetli ağrılar, kanama, delinme ve mide tıkanması gibi lokal sorunlara neden olabildikleri gibi uzak organ metastazlarıyla diğer sistemik sorunlar ve sonunda ölüme yol açabilmektedirler.

Mide Kanserinde Tedavi
Mide kanseri günümüzde çok erken evrede yakalandıklarında yani sadece midenin mukoza denilen iç tabakasıyla sınırlı olduklarında endoskopik mukozektomi denilen teknikle tedavi edilebilirler. Yine de günümüzde mide kanserinin bilinen kesin tek tedavisi cerrahidir. Operasyonda midenin büyük bir kısmı veya tamamı alınabilir. Genellikle beraberinde çevresindeki yağlı planlar ve lenf nodlarının da tam bir temizliği eklenmelidir. İhtiyaca göre on iki parmak barsağı ve yemek borusundan parçalar almak gerekebilir. Gereklilik halinde safra kesesi ve yolları, dalak, karaciğer, pankreas bezi ve kalın barsaktan parçalar da çıkarılabilmektedir. Daha sonra sindirim sisteminin devamlılığını sağlamak amacıyla cerrahi tekniklerle yemek borusu veya kalan mide ile ince barsaklar arasında yollar yapılır. Operasyondan sonra kemoterapi, radyoterapi veya her iki tedavinin verilmesi başarı şansını arttırabilmektedir.

Alınması Gereken Önlemler
Basit mide yakınmalarının göz ardı edilmeden tedavisi, helikobakter pilori tedavisi, tütsülenmiş ve çok tuzlu gıdalardan uzak durmak. Kimyasal koruyucu içeren besinleri tüketmemek, sigarayı bırakmak, daha fazla sebze, meyve ve doğal antioksidan tüketmek ve ailesel veya kişisel risk faktörleri yüksek olan kişilerde düzenli aralıklarla mide kontrolleri alınabilecek başlıca önlemlerdir.