OVER (YUMURTALIK) KANSERİ

Yumurtalık Kanseri Nedir?
Sağlıklı kadınlarda yumurtalıklar üreme fonksiyonunu gören yumurtaların depolandığı ve olgunlaştığı organlardır. Ayrıca kadınlarda östrojen ve progesteron gibi hormonların sentezi overlerde olur.
Yumurtalık tümörleri iyi veya kötü huylu olabilirler. Örneğin 30 yaş altı kadınlarda görülen içi sıvı dolu yumurtalık kistleri genellikle iyi huyludur. Kendiliğinden kaybolabileceği gibi gerekirse operasyonla çıkartılabilir. İyi huylu tümörler çevre dokuları istila etmezler. Ama kötü huylu diye adlandırdığımız tümörler hem yumurtalıkları hem de çevre dokuları işgal ederler. Yumurtalık kanseri karnın içinde bağırsakların ve midenin etrafındaki karın zarına, kan veya lenfatik yolla vücudun uzak bölgelerine kadar yayılabilirler. Böyle yayılmaya yeni sıçrama  “metastaz” denilmektedir.
Yumurtalık kanserlerinin birkaç çeşidi vardır. En sık rastlanan “epitelyal over kanseri” dir. Epitelyal over kanserinin görülme oranı 55 kadında 1’e yakındır.
Yumurtalık (Over) kanseri, çoğunlukla yumurtalıkları döşeyen iç epitelden köken alır. Bu hücrelerin anormal, kontrolsüz çoğalması tümörlerin oluşumuna neden olur. 

Erken Tanı Konabilir mi? 
Tanısı erken konduğunda tedavi edilebilen bir kanserdir. Ancak erken evrelerinde hastalık hiçbir şikayete yol açmadığı için tanı konduğunda hastalık ilerlemiş olabilir.
Yumurtalık kanserinden ölüm oranı diğer üreme organı kanserlerinden daha fazladır. Kadınlarda kanserden ölüm nedeni olan hastalıkları sıraladığımızda yumurtalık kanseri dördüncü sırayı almaktadır.

Belirtileri Nelerdir?
Erken tanı sağlayabilecek bir tarama yöntemi yoktur. Kanser, şikayete yol açana kadar çok ilerlemiş olabilmektedir. Şişkinlik, gaz hissi, karnın alt yarısında rahatsızlık hissi, iştah azalması veya tokluk hissi gibi şikayetler olabilir. Hazımsızlık, bulantı, kilo kaybı dikkati çekebilir. Büyümüş tümör komşu organlara bası yapıp, sık idrar yapma isteğine yol açabilir. Daha seyrek olarak hazneden (vajina) kanama görülebilir. Karnın içinde sıvı birikmesi şişkinliğe, akciğer yaprakları arasında sıvı birikmesi ise nefes darlığına yol açabilir.

Tanı Nasıl Konur?
Doktor tarafından yapılan hastalık sorgulamasından sonra hasta muayene edilir. Bu muayene, “kadın-doğum” uzmanı tarafından yapılır. Ayrıca “ultrasonografi” tetkiki ile yumurtalıklar incelenir. Buna ek olarak yumurtalık kanseri göstergesi olarak CA-125 adlı
bir maddeye kanda bakılır. Ancak bu madde aynı zamanda yumurtalığın iyi huylu hastalıklarında da yükselebilir.
Kanser tanısı ancak yumurtalıktan “biyopsi” ile alınan bir doku örneği veya karında sıvısı olan hastalarda sıvı örneğinin “patolog” tarafından incelenmesi sonucunda konur.
Karnın tanı koymak amacıyla açılarak şüpheli bölgelerden biyopsi alınması için yapılan ameliyata “laparotomi” adı verilir. Alınan örnek operasyon sırasında patalog tarafından incelenir. Eğer bu parça “kanser” tanısı alırsa, ameliyata devam edilir. Operasyon sırasında cerrahın kararına göre rahim, tüpler, yumurtalıklar, karın zarı alınır. Ayrıca diyaframdan, diğer organlardan, lenf bezleri, apendiks ve karın içi sıvıdan örnekler alınarak “cerrahi evreleme” tamamlanır ve tüm örnekler patalog tarafından incelenir. Hastalığın ne oranda yayılmış olduğunun saptanması tedavi ve takipte önemlidir.