KEMOTERAPİ

Tıbbi (medikal) onkoloji bölümünce uygulanır.
Kemoterapi tümörlerin sitotoksk (hücrelere zarar veren) ilaçla tedavi edilmesi demektir. Cerrahi ve ışın tedavisi ile birlikte tümör tedavisinin çok önemli parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücreleri öldürülür veya tümörün büyümesi durdurulmaya çalışılır. Bazen tek, bazen birkaç ilaç çeşitli yollarla verilerek uygulanır. Bu ilaçların bazıları damar yoluyla bazıları da ağız yoluyla verilir. Her ilacın yan etkisi ve etki mekanizması farklıdır.

Kemoterapi Uygulamasında Amaç Nedir?
Tümörün cinsine ve hastanın özelliklerine göre değişik nedenlerle kemoterapi uygulanabilir.
Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek,
Tümörün yayılmasını engellemek,
Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak,
Tümörün sebep olduğu belirtilerini yok etmek için kemoterapi uygulanabilir.
Etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda ileri evre hastalarda tümörü tamamen yok edemeyip sadece belirtilerini düzelterek rahat yaşamayı sağlayabilir

Kemoterapi İlaçları Nelerdir?
Kemoterapide çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların çoğunluğu kanser hücrelerini öldürerek, bölünmelerini durdurarak doğrudan ya da dolaylı olarak ortadan kaldırılmalarını sağlar. İlaçların kanser hücrelerinde olduğu gibi normal dokularda ve organlarda bulunan hücrelere de olumsuz etkileri olabilir. En sık görülen yan etkiler; bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık, saç dökülmesi, cilt döküntüsü, tırnak değişiklikleri, ağız yarası, ishal, kabızlık ve el - ayak uyuşmasıdır.

Transarteryel kemoembolizasyon
Başta karaciğer olmak üzere girişimsel radyoloji bölümünce kemoterapi ilaçları spesifik olarak ilgili hasta organa arterler aracılığı ile uygulanmaktadır. İşlem sırasında ulaşılabilecek bir arter (atar damar)’den kateterler ilerletilerek ilgili hasta organın arterine ulaşılır ve kemoterapi ilaçları bu organa uygulanır. Böylece kemoterapinin hasta organ dışındaki yan etkilerinden büyük ölçüde kaçınılmış olunur. Aynı zamanda hasta organın tedavisi daha yoğun bir şekilde yapılmış olmaktadır. 

Klasik kemoterapi dışındaki ilaçlar
Bu tür ilaçlar kemoterapilerden farklı olarak genellikle tümör (kanser) hücreleri üzerindeki hedefleri üzerinden etki gösterirler. Akıllı ilaçlar olarak da isimlendirilebilmektedir. Genel olarak yan etkileri kemoterapilere göre daha sınırlı ve az görülmektedir. Son yıllarda bağışıklık sistemini etkileyerek tümörler üzerinde etkili olabilen yeni tedaviler kullanıma girmiştir. Bu tür yeni tedavilerin kullanım alanı giderek yaygınlaşmaktadır.