RADYOTERAPİ

Radyoterapi ışın cihazları ile yapılır. Kanserin radyasyon (ışın) ile yapılan tedavisidir. Cerrahiye ek olarak hastalığın yineleme riskini azaltmakta oldukça etkili olduğu gibi bazı kanserlerin ameliyatsız tedavisine olanak sağlamaktadır. Ayrıca ileri evrede ağrı, nefes darlığı gibi şikayetlerin tedavisinde de oldukça etkilidir.

Radyoaktif tedaviler
Radyoaktif maddeler onkoloji alanında görüntüleme, tanı ve izlemde olduğu gibi tedavide de kullanılmaktadır. Radyoaktif maddeler ile yapılan tedaviler Nükleer Tıp bölümünce uygulanmaktadır. Özellikle tiroid kanseri gençlerde sık görülmekte ve cerrahi sonrasında radyoaktif iyot ile tedavi edilmektedir. Bunun yanında diğer bir çok kanser türünde radyoaktif tedavler uygulanmaktadır. 

Mikroküre tedavisi 
Nükleer tıp ve girişimsel radyoloji bölümlerince uygulanmaktadır. Nükleer tıp bölümlerince mikrokürelere yüklenmiş radyoaktif maddeler aynı transarteryel kemoembolizasyonda olduğu gibi başta karaciğer olmak üzere ilgili hasta organa uygulanmaktadır.